Cerkiew Greckokatolicka - Bartne
PORTFOLIOGALLERIEAUTORELINKSCONTATTI
Portfolio


Cerkiew Greckokatolicka w Bartnem - widok bocznyBarokowy ikonostas z XVIII wieku.Carskie Wrota i ikony namiestne Chrystus Nauczający i Matka Boska z Dzieciątkiem.Carskie WrotaCarskie Wrota-szczegół przedstawiajacy zwiastowanieArchanioł Michał-pierwotnie znajdowała siê tu ikona patronów cerkwi-Świêtych Kosmy i DamianaChrystus NauczającyMatka Boska z Dzieciątkiem w przedstawieniu Hodegetria.Zaśniêcie Marii - ikona umieszczona wtórnie, w miejscu ikony przedstawiającej Św. Mikołaja.Barokowy ikonostas z XVIII wieku.Rzeźbiony polichromowany ołtarz boczny pochodzący z 1797 roku.OłtarzAnioły na ołtarzu za ikonostasem.Wystawa szat liturgicznych.Wystawa szat liturgicznych.Szata liturgiczna biskupa.


Widok na ikonostas z balkonu chóru.Cerkiew Greckokatolicka w Bartnem - jesieñCerkiew Greckokatolicka w BartnemCerkiew jesienią


Galleria successiva: Wybitni ludzie w cerkwi  

Crea il tuo sito fotografico con SitoHD