Cerkiew Greckokatolicka - Bartne
PORTFOLIOGALLERIEAUTORELINKSCONTATTI
Portfolio


Cerkiew Greckokatolicka w Bartnem - widok boczny



Barokowy ikonostas z XVIII wieku.



Carskie Wrota i ikony namiestne Chrystus Nauczający i Matka Boska z Dzieciątkiem.



Carskie Wrota



Carskie Wrota-szczegół przedstawiajacy zwiastowanie



Archanioł Michał-pierwotnie znajdowała siê tu ikona patronów cerkwi-Świêtych Kosmy i Damiana



Chrystus Nauczający



Matka Boska z Dzieciątkiem w przedstawieniu Hodegetria.



Zaśniêcie Marii - ikona umieszczona wtórnie, w miejscu ikony przedstawiającej Św. Mikołaja.



Barokowy ikonostas z XVIII wieku.



Rzeźbiony polichromowany ołtarz boczny pochodzący z 1797 roku.



Ołtarz



Anioły na ołtarzu za ikonostasem.



Wystawa szat liturgicznych.



Wystawa szat liturgicznych.



Szata liturgiczna biskupa.






Widok na ikonostas z balkonu chóru.



Cerkiew Greckokatolicka w Bartnem - jesieñ



Cerkiew Greckokatolicka w Bartnem



Cerkiew jesienią


Galleria successiva: Wybitni ludzie w cerkwi  

Crea il tuo sito fotografico con SitoHD